HARTCOACHING

Op naar meer veerkracht in je leven

Wat is hartcoherentie?

                                                                                                                                                                             

Waarschijnlijk heb je van dit woord nog nooit gehoord. Je zult het ook niet zo snel terugvinden in een gewoon woordenboek. Coherentie op zich betekent: ...de samenhang van iets... In deze context wordt hiermede het hartritme bedoeld.

Heb je je er al van vergewist dat je hart niet altijd hetzelfde ritme heeft. Het ritme wordt geregeld door het autonome zenuwstelsel. De ene keer klopt het wat trager (Parasympathische Zenuwstelsel = rempedaal), de andere keer wat sneller (Sympathisch Zenuwstelsel = gaspedaal). Als je hart 60 maal per minuut klopt wilt dit niet zeggen dat je hart elke seconde heeft geklopt. Het hart klopt dus niet als een metronoom. Er is dus die versnelling en vertraging, men noemt dit hartritmevariabiiteit (HRV). 

                                                                    

Bij stress en gelijk welke lichamelijke verstoring, wat op zich stress geeft aan het lichaam neemt het evenwichtig samenspel tussen het sympathische en parasympathische zenuwstel af (Hartincoherentie) . Het sympatische deel van het autonome zenuwstelsel neemt het bestuur van het lichaam in handen. Dit neemt men waar in de variabiliteit van het hartritme. 

Bij ontspanning en algemene rust neemt juist  het evenwichtige samenspel toe (dit onder invloed van de Parasympaticus activiteit) en wordt je HRV coherentVia een bewuste eenvoudige oefening is het mogelijk dit samenspel te beïnvloeden. Daar bestaat onze training uit!


Wat zijn de effecten van hartcoherentie training? 
 • Verbetering van concentratie en focus
 • Bevordering van creatief denken.
 • Bevordering van rustgevoel en welbehagen
 • Verhoging van de veerkracht t.o.v. stress.
 • Verandering van gedrag en denken in positieve zin.
 • Bloeddruk regulerend, daling van hoge bloeddruk ( stress gerelateerd)
 • Effect op hartritmestoornissen (stress gerelateerd)
 • Verhoging van weerstand tegen ziekten.
 • Beheersing van angsten (angsten t.g.v. ziekten, faalangst, trauma’s, stress,… )
 • Ondersteunend effect bij regulering van bloedsuiker waarden.
 • Toename van performantie.
 • Regulering van het lichaamsgewicht (emo- eten)
 • ….,
Waar vindt hartcoherentie zijn toepassing?
 • Bij veelvuldig ziekteverzuim gerelateerd aan stress
 • Het onderwijs, de sportwereld,… prestatie bevorderend
 • “Stress” beroepen: dus alle beroepen
 • Coaching individueel en organisaties
 • Burn-out, CVS,...
 • alle soorten stress gerelateerde klachten.
 • Concreet : het 4 stappenplan